• Bogreol

Gamle huse, håndværk og materialer

Tegnestuens speciale er krydsfeltet mellem bevaring, fortidens byggeteknik og tidssvarende boligkvaliteter.

Opgaverne er typisk ombygning og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger eller andre huse med bygnings- og kulturhistorisk værdi – fra murermesterhuset til bindingsværksgårdens funktionstømte udlænger.

Med afsæt i handlingsorienteret problemløsning yder tegnestuen engageret og kompetent rådgivning til alle, der ønsker at istandsætte eller ombygge ved brug af traditionelle, bæredygtige materialer og løsninger.

Tegnestuen har et bredt netværk af eksterne rådgivere og restaureringshåndværkere på forskellige fagområder, som kan inddrages i løsningen af opgaverne.

Tegnestuens ydelser

Indledende arbejder

 • Opmåling- og registreringsopgaver
 • Historiske og bygningsarkæologiske undersøgelser og beskrivelser
 • Tekniske tilstandsvurderinger, bygningssyn og handlingsplaner
 • Rådgivning vedr. bevaringshensyn, anvendelsesmuligheder og fremadrettede, tidssvarende boligkvaliteter
 • Rådgivning og formidling vedr. sunde, traditionelle og miljøvenlige byggematerialer

Projektarbejder

 • Skitsering og indretningsopgaver
 • Kalkulationer og overslagspriser
 • Detailprojektering og arbejdstegninger til håndværkere og myndigheder
 • Materiale- og arbejdsbeskrivelser
 • Myndighedsansøgninger til blandt andet kommuner samt Slots- og Kulturstyrelsen
 • Tilsyn, byggeledelse og økonomistyring
 • Freelance assistance og konsulentopgaver for andre (arkitekt)firmaer, der arbejder inden for samme felt og interesseområde.

Hvis du har lyst til at drøfte et projekt er du velkommen til at kontakte tegnestuen på mail info@landhus.dk eller telefon 2116 3555.