• Potræt, Torben Oxbøll
 • Morvilles Gård, haven
  Morvilles Gård, Viborg: Totalistandsættelse og ombygning af den bygningsfredede byejendom fra 1798 -1805, tegnet af bygmester Willads Stilling. Brøgger Arkitekter 2015-18 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Gl. Rye Kirke
  Gl. Rye Kirke: Indvendig istandsættelse, nye gulve, kalkning, farvesætning ny alterskranke, knæfald og fod til døbefonten. Brøgger Arkitekter 2017-20 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Latinskolen, Viborg
  Latinskolen, Viborg: Ombygning og istandsættelse af de bevaringsværdige sidefløje fra 1769 til 11 almennyttige boliger. Brøgger Arkitekter 2015-18 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Nøvling Kirke
  Nøvling Kirke: Indvendig istandsættelse, nye stoleværksgulve, kalkning, inventar og farvesætning. Brøgger Arkitekter 2015 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Okkerhytten, Skanderborg
  Okkerhytten, Skanderborg: Ny udstillingspavillon til Vestermølle – en træbygning der svæver over den lille okkerdam. Brøgger Arkitekter 2015-16 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Kjærbygaard Hovedgård, Kasted
  Kjærbygaard Hovedgård, Kasted: Istandsættelse af bindingsværk og tagværk på den bygningsfredede herregård fra 1768. Arkitektfirmaet KAMP ApS – 2013-14.
 • Anneksgården, Føvling
  Anneksgården, Føvling: Bygningshistorisk redegørelse og detailprojekt for stuehuset på bygningsfredet bindingsværksgård fra 1844. JBJ Arkitekter ApS - 2008.
Ikon for åbn fuldskærmsvisning

Tegnestuens kongstanke

Fortrolighed med historisk byggeteknik, håndværk og de traditionelle materialers iboende egenskaber er en forudsætning for arbejdet med de gamle huse.

En nødvendig viden som gør os i stand til at opererer i krydsfeltet mellem fortid og nutid – nyt og gammelt, så vi kan bevare, istandsætte og (om)bygge huse uden at modarbejde naturens fysiske vilkår. Huse som er smukke, langtidsholdbare, sunde, naturligt ventilerede og derved venlige i forhold til natur og mennesker.

Torben Oxbøll, ejer

Om

Jeg etablerede Tegnestuen LANDHUS i 2018 - og rettede derved for alvor fokus mod de interessefelter, der siden barnsben har været drivkraften for mit virke - de gamle huse og håndværket.

Jeg er udlært tømrer og siden uddannet bygningskonstruktør på BTH i Horsens i 1989.

Med godt 25 års ansættelser som projekterende og tilsynsførende ved forskellige arkitektfirmaer, har jeg været igennem de fleste facetter af faget – dog altid med forkærlighed for opgaver med kulturarv og bevaring.