• Potræt, Torben Oxbøll

Tegnestuens kongstanke

Fortrolighed med historisk byggeteknik, håndværk og de traditionelle materialers iboende egenskaber er en forudsætning for arbejdet med de gamle huse.

En nødvendig viden som gør os i stand til at opererer i krydsfeltet mellem fortid og nutid – nyt og gammelt, så vi kan bevare, istandsætte og (om)bygge huse uden at modarbejde naturens fysiske vilkår. Huse som er smukke, langtidsholdbare, sunde, naturligt ventilerede og derved venlige i forhold til natur og mennesker.

Torben Oxbøll, ejer

Om

Med godt 25 års ansættelser ved forskellige østjyske arkitektfirmaer etablerede jeg i 2018 Tegnestuen LANDHUS - og rettede derved for alvor fokus mod de interessefelter, der siden barnsben har været drivkraften for mit virke.

Jeg er udlært tømrer og siden uddannet bygningskonstruktør på BTH i Horsens, hvor både afgangsopgave og speciale havde fokus på kulturarv og bevaring.