• Den gamle Borgmestergård, Grenaa
  Facade og sokkel før istandsættelse
 • Den gamle Borgmestergård, Grenaa, afdækning
  Afstivning af facade
 • Den gamle Borgmestergård, Grenaa, sokkel
  Understøbning udført
 • Den gamle Borgmestergård med byggematerialer
  Ny sokkel og fodrem, april 2020

Den gamle Borgmestergård, Grenaa

Projektet omfatter istandsættelse af bindingsværk og kampestenssokkel på den bygningsfredede 1800-tals gård i Grenaa.

Gården kaldes borgmestergården efter By- og Herredsfoged og Borgmester C. Krabbe, der købte gården i 1877.

En regulering af brolægningen i Lillegade midt i 1800-tallet indebar en sænkning af gadens niveau og ligger faktisk til grund for de dårligdomme, der nu betinger en større istandsættelse af facaden mod Lillegade.

Den oprindelige kampestenssokkel blev dengang undermuret, men med dårlige materialer og for at skjule overgangen mellem nyt og gammelt, blev hele soklen pudset med i et tykt panser af cementmørtel.

Projektet

Opgaven startede i 2018 med en tilstandsvurdering, en bygningshistorisk redegørelse og en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse og støttemidler.

Hen over sommer og efterår 2019 påbegyndtes undersøgelser samt understøbning og istandsættelse af kampestenssokkel og bindingsværk.

Opgaven forventes afsluttet i foråret 2020.

Links

Videoer er lavet af Snedkermester Jacob Bach.