• Skrå bladsamling i spær
  Skrå bladsamling i spær
 • Tagfodsprøve
  Tagfodsprøve
 • Demstrup mejeri, da det var helt nyt
  Demstrup mejeri, da det var helt nyt
 • Originaltegning 1934
  Originaltegning 1934
Ikon for åbn fuldskærmsvisning

Demstrup Mejeri

Projektet omfatter en fuldstændig tagrenovering med genskabelse af den oprindelige tagrytter og vindfløj.

Demstrup Mejeri er et større bevaringsværdigt andelsmejeri fra 1934 tegnet af den meget produktive arkitekt Erik V. Lind fra Skive, der gennem 30 år byggede eller ombyggede 250 mejerier i Jylland.

Projektet

Tegnestuen har udarbejdet projektmateriale og indhentet tilbud på arbejdet, der påbegyndes i foråret 2021.

De nedslidte tagsten fra 1934 på midterbyging samt beboelse- og kedelfløj nedtages, tagværk istandsættes og der etableres fast undertag på alle tagflader. Nye danske, røde falstagsten i format som de oprindelige sten oplægges med murede rygninger og inddækninger i gavle.

Den oprindelige tagrytter rekonstrueres og som kronet på værket istandsættes den imponerende vejrfløj med to svungne lurer – symbolet for det registrerede varemærke ’Lurmærket’.