• Gl. Rye Kirke
  Gl. Rye Kirke: Indvendig istandsættelse, nye gulve, kalkning, farvesætning ny alterskranke, knæfald og fod til døbefonten. Brøgger Arkitekter 2017-20 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Latinskolen, Viborg
  Latinskolen, Viborg: Ombygning og istandsættelse af de bevaringsværdige sidefløje fra 1769 til 11 almennyttige boliger. Brøgger Arkitekter 2015-18 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Nøvling Kirke
  Nøvling Kirke: Indvendig istandsættelse, nye stoleværksgulve, kalkning, inventar og farvesætning. Brøgger Arkitekter 2015 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Okkerhytten, Skanderborg
  Okkerhytten, Skanderborg: Ny udstillingspavillon til Vestermølle – en træbygning der svæver over den lille okkerdam. Brøgger Arkitekter 2015-16 (nu ERIK Arkitekter A/S).
 • Kjærbygaard Hovedgård, Kasted
  Kjærbygaard Hovedgård, Kasted: Istandsættelse af bindingsværk og tagværk på den bygningsfredede herregård fra 1768. Arkitektfirmaet KAMP ApS – 2013-14.
 • Næsholm Bro, Odsherred
  Næsholm Bro, Odsherred: Rekonstruktion af en 76 meter lang egetræsbro ud til det middelalderlige voldsted og borgruin Næsholm. Tegnestuen Nik. Hyllestad arkitekt MAA – 2012-13.
 • Anneksgården, Føvling
  Anneksgården, Føvling: Bygningshistorisk redegørelse og detailprojekt for stuehuset på bygningsfredet bindingsværksgård fra 1844. JBJ Arkitekter ApS - 2008.
 • Dalgas Avenue, Aarhus
  Dalgas Avenue, Aarhus: Istandsættelse af facader og tagværk på den bevaringsværdige villa fra 1909. Arkitektfirmaet KAMP ApS – 2003.
 • Fredericia Ting- og Arresthus
  Fredericia Ting- og Arresthus: Istandsættelse af facader og tagværk på det bygningsfrede ting- og arresthus fra 1860. Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S – 2001.
 • Statshospitalet, Middelfart
  Statshospitalet, Middelfart: Registrering og opmåling af hovedbygning, køkkenfløj, kapel og vandtårn fra 1888. Exners tegnestue A/S – 1998.

Tidligere projekter

Udvalgte projekter udført som ansat på andre tegnestuer.