• Skippergård
  Stuehus
 • Skippergården, luftfoto
  Luftfoto
 • Skippergård, bindingsværk, 1791
  Døroverligger genanvendt som løsholt
 • Skippergård, byggeplads
  Byggeplads 2019

Skippergård på Samsø

Projektet omfatter totalistandsættelse og ombygning af den bygningsfredede 1700-tals skippergård i Nordby.

Gården er en af byens få tilbageværende, ikke udflyttede, firlængede gårde og den eneste der står helt i bindingsværk og med stråtag på alle længer.

Gården har indtil 2017 været i ubrudt slægtseje i 11 generationer, hvor den blev solgt uden for familien til de nuværende ejere.

Projektet

Opgaven tog sin start i 2018 og blev indledt med et grundigt forundersøgelsesarbejde for at tilvejebringe et detaljeret grundlag for den forstående istandsættelse.

Der er udarbejdet en bygningshistorisk rapport med værdisætning af hele anlæggets bevaringsværdier, samt en efterfølgende prissat handlingsplan for bygningernes klimaskærm.

Hen over sommer og efterår 2019 er der udført 3 store akutskader på bindingsværk på vest- og nordlænge - i alt 16 fag er istandsat.

Gårdens ejer ønsker at indrette bygingerne til et socialøkonomisk, bæredygtigt refugium, og tegnestuen har i den forbindelse udarbejdet et skitseforslag, hvor de tre længer indrettes til fællesfaciliteter og boligenheder for refugiets gæster. Enhederne udføres som små selvstændige, reversible, fritstående indsætningshuse, som er friholdt de eksisterende konstruktioner og har adgang fra staldrummet.

Links

Videoer er lavet af Snedkermester Jacob Bach.

Opgaven udføres i samarbejde med Tegnestuen Nik. Hyllestad arkitekt MAA.