• Skippergård
  Stuehus
 • Skippergården, luftfoto
  Luftfoto
 • Skippergård, bindingsværk, 1791
  Døroverligger genanvendt som løsholt
 • Skippergård, byggeplads
  Byggeplads 2019
 • Skippergården, plan
  Planudsnit af vest- og nordlænge
 • Skippergården, planer
  Planer, indsætningsboliger
 • Skippergården, snit
  Længdesnit
 • Skippergården, tværsnit
  Tværsnit
Ikon for åbn fuldskærmsvisning

Skippergård på Samsø

Projektet omfatter totalistandsættelse og ombygning af den bygningsfredede 1700-tals skippergård i Nordby.

Gården er en af byens få tilbageværende, ikke udflyttede, firlængede gårde og den eneste der står helt i bindingsværk og med stråtag på alle længer.

Gården har indtil 2017 været i ubrudt slægtseje i 11 generationer, hvor den blev solgt uden for familien til de nuværende ejere.

Projektet

Tegnestuen har i 2018 udført en omfattende bygningshistorisk rapport med værdisætning af hele gårdens bevaringsværdier, for derved at tilvejebringe et detaljeret grundlag for den forstående istandsættelse og ombygning.

Der er ejerens intension at indrette bygningerne til et socialøkonomisk, bæredygtigt refugium, og tegnestuen har i den forbindelse udarbejdet et skitseforslag, hvor de tre længer indrettes til fællesfaciliteter og boligenheder for refugiets gæster. Enhederne udføres som små selvstændige, reversible, fritstående indsætningshuse, som er friholdt de eksisterende konstruktioner og har adgang fra staldrummet.

Som et indledende arbejde hertil er der hen over sommer og efterår 2019 udført tre store akutskader på bindingsværk på vest- og nordlænge - i alt 16 fag er istandsat.

Videoer

Videoer er lavet af Snedkermester Jacob Bach.

Opgaven udføres i samarbejde med Tegnestuen Nik. Hyllestad arkitekt MAA.