• Kjerris Mølle luftfoto
  Luftfoto 1947
 • Kjerris Mølle oversigt og referencer
  Stuehus
 • Kjerris Mølle Vestlænge
  Vestlængen
 • Kjerris Mølle: Ny bagsluse april 2020
  Ny bagsluse april 2020

Kjerris Mølle, Femmøller

Projektet omfatter totalistandsættelse og ombygning af den bevaringsværdige 1800-tals møllergård i Femmøller på Mols.

Kjerris Mølle er en af de oprindeligt 5 vandmøller, der lå langs den vandrige mølleå og som omkring 1790 var med til at give landsbyen Femmøller sit navn.

Møllen der kan spores tilbage til midten af 1600-tallet, består i dag af et fritliggende stuehus og to sammenbyggede udlænger samt et møllehus med stemmeværk og mølledam.

Møllen mistede i 1940´erne sit overfaldshjul og drivkraften blev erstattet af en turbine, der også leverede jævnstrøm til beboelsen. Turbine og kværn var i brug frem til 1966.

Projektet

Opgaven der tog sin start i 2018, blev indledt med et gennemgribende forundersøgelsesarbejde for at tilvejebringe et detaljeret grundlag for den forestående istandsættelse, nyindretning og rekonstruktion af vandmøllen.

Tegnestuen har udført opmålingstegninger af alle bygninger og udarbejdet en bygningshistorisk rapport med værdisætning af hele anlæggets bevaringsværdier. Dertil en prissat handlingsplan for bygningernes klimaskærm og nære omgivelser.

I løbet af 2019 er der udført istandsættelse af stemmeværk og bagsluse ved mølledammen samt genopretning af de stensatte vandkanaler ned gennem haven. Dette arbejde afsluttes i foråret 2020 med etablering af nye styrtvægge i egetræ samt en ålepassage. I stuehuset er der foretaget bygningsarkæologiske undersøgelser med henblik på en gennemgribende istandsættelse og nyindretning med påbegyndelse i 2020.