• Kjerris Mølle, ny fodrem, 2021
  Ny fodrem, 2021
 • Kjerris Mølle, ny fodrem mod gårdsplads, 2021
  Ny fodrem mod gårdsplads, 2021
 • Kjerris Mølle, rekonstruktion af bindingsværk mod haven, 2021
  Rekonstruktion af bindingsværk mod haven, 2021
 • Kjerris Mølle: Ny bagsluse april 2020
  Ny bagsluse april 2020
 • Kjerris Mølle oversigt og referencer
  Stuehus
 • Kjerris Mølle Vestlænge
  Vestlængen
 • Kjerris Mølle luftfoto
  Luftfoto 1947
Ikon for åbn fuldskærmsvisning

Kjerris Mølle, Femmøller

Projektet omfatter totalistandsættelse af den bevaringsværdige 1800-tals møllergård i Femmøller på Mols.

Kjerris Mølle er en af de fire tilbageværende vandmøller i Femmøller, beliggende i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge.

Møllen der kan spores tilbage til midten af 1600-tallet, er en større møllergård i bindingsværk og stråtag, som igennem en lang årrække kun er blevet nødtørftigt vedligeholdt. Møllen mistede i 1940´erne sit overfaldshjul og drivkraften blev erstattet af en turbine, der leverede jævnstrøm til mølleri, landbrug og beboelse. Turbine og mølleri var i brug frem til 1966.

Projektet

Det er dette helstøbte bygningsanlæg der søges bevaret, og tabte eller truede kvaliteter genskabt, gennem et forstående restaureringsarbejde.

Tegnestuen har udført et omfattende forundersøgelsesarbejde, herunder opmåling af alle bygninger, en bygningshistorisk rapport med værdisætning af hele anlæggets bevaringsværdier samt en handlingsplan for bygningernes klimaskærm og nære omgivelser.

1. etape

I løbet af 2019 er stemmeværket ved mølledammens bagsluse samt den stensatte omløbskanal i haven genoprettet og istandsat. Arbejdet blev afsluttet i foråret 2020 med etablering af en ålepassage og tilsåning af brinker og skråninger med en blanding af 28 vilde danske blomster.

2. etape

En gennemgribende istandsættelse og nyindretning af stuehuset fra 1822. En utilpasset moderne tilbygning i haven er nedbrudt og facaden i stuehuset rekonstrueret med nyt bindingsværk. Videre istandsættelse af bindingsværk og syld samt nye gulvkonstruktioner. Nedtagning af det nuværende tegltag, så huset kan få sit oprindelige stråtag tilbage i 2022.

Videoer

Videoer er lavet af Snedkermester Jacob Bach.